Continguts segon parcial

LESSON 2

Only this part:
Structure of biomolecules and Biorecognition.
 Enzymes.  Biorecognition: Enzyme/Substrate.

LESSON 4

All the contents

LESSON 5

All the contents

LESSON 6

All the contents

LESSON 7

DNA analysis. Hybridization. DNA amplification. PCR and Q-PCR..

For Q-PCR, among the different examples, only the Q-PCR with SYBR green I

LESSON 8

Rapid and screening methods.    Immunocromatography and reactive strips.

Tercer entregable

Al vídeo, es descriu com realitzar un ELISA pas a pas. En aquest exercici, es demana que responguis a les següents preguntes:

1. Enumerar un a un els passos realitzats

2. Realitzar un esquema amb el format

3. Classificar el format del immunoassaig realitzat, en funció de: sandvitx o competitiu, homogeni o heterogeni, directe o indirecte, biomolècula immobilitzada.

4. Descriure com seria la resposta analítica i la forma aproximada de la corba de calibratge.

5. Busca informació sobre el biomarcador que s’està utilitzant en l’exemple del vídeo i la seva utilitat diagnòstica.

6. Descriu la reacció enzimàtica amb la qual s’obté el senyal analític

En el vídeo, se describe cómo realizar un ELISA paso a paso. En este entregable, se pide que respondas a las siguientes preguntas:

1. Enumerar uno a uno los pasos realizados

2. Realizar un esquema con el formato

3. Clasificar el formato del immunoensayo realizado, en función de: sándwich o competitivo, homogéneo o heterogéneo, directo o indirecto, biomolécula inmovilizada.

4. Describir como sería la respuesta analítica y la forma aproximada de la curva de calibrado.

5. Busca información sobre el Biomarcador que se está utilizando en el ejemplo del vídeo y su utilidad diagnóstica.

6. Describe la reacción enzimática con la cual se obtiene la señal analítica