Instruccions generals Quimica Bioanalitica (e-learning)

Benvolgudes/uts Espero que tothom estigui segur a casa seva. Des de demà al matí ja trobareu el material docent amb les corresponents instruccions a la meva plana web docent, que la vaig estar adaptant  per a la nova situació. Es per això que vaig decidir donar-vos activitats  de seguiments i d’avaluació per tal d’afavorir el e-learning dels Leer Más