News & Notices

Properament al curs 20-21. Laboratori de Química Bioanalitica

Tinc el plaer d’informar-vos que el curs acadèmic 20-21, l’assignatura Quimica Bioanalitica finalment comptarà amb pràctiques de laboratori, tal com havíem demanat en reiterades ocasions, tant el professorat com l’alumnat,  Pràcticum 1. Tècniques espectrofotomètriques per a la quantificació de proteïnes en mostres biològiques. Lowry, BCA i Bradford. Pràcticum 2. Immunoassaigs. Assaig per immunoabsorció lligat a Leer Más

Informació Important de protecció de dades en matèria de docència virtual i d’avaluacions en línia de l’assignatura Química Bioanalitica

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), us informem que aquesta sessió docent serà monitoritzada per la identificació de l’estudiant, Leer Más

Actualizació: Instruccions generals Quimica Bioanalitica (e-learning)

Benvolgudes/uts Espero que tothom estigui segur a casa seva. Actualitzo la Informació de l’adaptació al e-learning. Recordeu que per fer servir totes les funcionalitats s’ha d’entrar amb el login. El login es realitza correctament tal com s’explica a continuació: Per això no cal accedir amb Wordpress, sinó amb el nom d’usuari (que és el NIU) i la contrasenya. Si abans no heu tingut cap problema per penjar arxius, Leer Más