General instructions e-learning for Bioanalytical Chemistry. Part 2

Tutorial for subscribing and accessing the website Activity 3. Verify that your grades in the first exam is 100 %! Don’t forget that this is just a trial 🙂 How to check your grades? 10. The grades can be found in the Dashboard upon login (mandatory) (for that, you must follow the instructions provided in Read More

General instructions e-learning for Bioanalytical Chemistry. Part 1

Tutorial for subscribing and accessing the website How to subscribe the website? In order to use all the features of the website and to properly join the activities, you must be subscribed to the website upon receipt of an email sent by Prof Pividori (the mail will be received along this week), following the instructions Read More

Seminari Dra. Margarita del Val. Vaccines and immune response to SARS-CoV2

Dear all, The Prof. Margarita del Val will give a Seminar for the different Grades (Microbiology, Biology, Biomedicine, Biochemistry) and the master LIVE, and we are all invited! Scheduled January 12 @ 12:00 – 13:30 Join the Teams meeting Google Chrome highly recommended for web connection Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Besides, Read More

Informació important. Protecció de dades en matèria de docència virtual i d’avaluacions en línia

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), les vostres dades personals seran tractades per la Maria Isabel Pividori Gurgo (Universitat Read More

Properament al curs 20-21. Laboratori de Química Bioanalitica

Tinc el plaer d’informar-vos que el curs acadèmic 20-21, l’assignatura Quimica Bioanalitica finalment comptarà amb pràctiques de laboratori, tal com havíem demanat en reiterades ocasions, tant el professorat com l’alumnat,  Pràcticum 1. Tècniques espectrofotomètriques per a la quantificació de proteïnes en mostres biològiques. Lowry, BCA i Bradford. Pràcticum 2. Immunoassaigs. Assaig per immunoabsorció lligat a Read More