Protected: Structure of biomolecules and Biorecognition. DNA. Quiz 2

There is no excerpt because this is a protected post.

General instructions e-learning for Bioanalytical Chemistry. Part 7

Content only available for logged in users

General instructions e-learning for Bioanalytical Chemistry. Part 6

Content only available for logged in users

Melania Mesas has started her secondment in Sweden

Our PhD student Melania Mesas, has started the secondment for her PhD in Umea Universitet, under the supervision of Olena Rzhepishevka. She will continue the PhD research lines related with rapid test for Legionella and TB, in colaborration with Dr. José Domínguez (Fundació Institut Investigació Germans Trias I Pujol). The research topic during her secondment Read More

Informació important. Protecció de dades en matèria de docència virtual i d’avaluacions en línia Curs 20/21

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), les vostres dades personals seran tractades per la Maria Isabel Pividori Gurgo (Universitat Read More

General instructions e-learning for Bioanalytical Chemistry. Part 5

Content only available for logged in users