50 aniversari IBB. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

L’Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB) es va crear fa 50 anys i va ser el pioner dels instituts d’investigació espanyols que pertanyen a una Universitat. L’IBB està ubicat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i anteriorment es coneixia com Institut de Biologia Fonamental. L’any 2000 l’enfocament de l’Institut va evolucionar cap a una investigació multidisciplinària i cooperativa en l’àrea de les aplicacions biotecnològiques en biomedicina i en conseqüència va implicar una revisió del seu nom. A més, es van adaptar també els objectius estratègics de tota la unitat, a favor d’apostar per la investigació en projectes potencialment traslacionals dirigits a entendre les bases moleculars de les malalties i generar instruments, fonamentalment medicaments i vacunes, per lluitar contra elles.

Actualment, l’IBB acull prop de 120 investigadors entre professors titulars de la UAB (36), professors ICREA i ICREA Acadèmia (2 + 2), personal investigador de l’CIBER, investigadors Ramón i Cajal (2), becaris postdoctorals i doctorals, estudiants de màster i tècnics. L’IBB integra 18 grups de recerca organitzats en 3 programes científics que cobreixen múltiples àrees científiques, però amb un caràcter multidisciplinari compartit. Aquesta característica permet un abordatge ampli dels problemes biològics i dirigir els resultats de recerca cap a la millora del benestar de la nostra societat. 

En el període 2016-20, els investigadors de l’IBB han publicat més de 400 articles en revistes indexades, un 84,3% en Q1 i un 52,8% en D1. Aquests resultats s’han aconseguit gràcies a una important capacitat dels equips d’investigació per obtenir finançament de fonts públiques i privades, amb un total mitjà proper als 1,2 M euros, entre els quals uns 150.000 euros provenen d’entitats privades. Una investigació impulsada per la innovació i una col·laboració constant amb empreses privades i hospitals, garanteixen la transferibilitat dels resultats de recerca. Fins al moment, hem obtingut 36 patents, algunes d’elles ja llicenciades a tercers i constituït una empresa spin-off. Pel que fa a la formació, durant aquest quinquenni més de 35 estudiants han obtingut el doctorat amb projectes adscrits a les línies d’investigació de l’institut.

La investigació a l’IBB està recolzada per un ampli ventall de serveis i plataformes tecnològiques de la UAB altament operatius, ja sigui in situ o en els voltants, el que permet als investigadors tenir accés a equipament punter. A més, l’IBB es reforça amb una rica xarxa d’equips de la UAB-CEI, instituts CSIC, hospitals, consorcis integradors a nivell nacional i connexions internacionals a nivell mundial.

Please wait...

Leave a Reply