News & Notices

Properament al curs 20-21. Laboratori de Química Bioanalitica

Tinc el plaer d’informar-vos que el curs acadèmic 20-21, l’assignatura Quimica Bioanalitica finalment comptarà amb pràctiques de laboratori, tal com havíem demanat en reiterades ocasions, tant el professorat com l’alumnat,  Pràcticum 1. Tècniques espectrofotomètriques per a la quantificació de proteïnes en mostres biològiques. Lowry, BCA i Bradford. Pràcticum 2. Immunoassaigs. Assaig per immunoabsorció lligat a Read More