Informació Important de protecció de dades en matèria de docència virtual i d’avaluacions en línia de l’assignatura Química Bioanalitica

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), us informem que aquesta sessió docent serà monitoritzada per la identificació de l’estudiant, Leer Más