Cover of Sensors Journal

Our article “Immunomagnetic Separation Improves the Detection of Mycobacteria by Paper-Based Lateral and Vertical Flow Immunochromatographic Assays” , by Alejandra Ben Aissa, Barbara Araújo,  Esther Julián, Maria Valnice Boldrin Zanoni and María Isabel Pividori , Read More

PhD special prize award in Chemistry/Premis Extraordinaris de Doctorat for two of our PhD students

In this edition, two of our phD students, Soledad Carinelli (2018/2019) and Silio Lima de Moura (2019/2020) were awarded with the PhD special prize award. The ceremony will be held Read More

Informació important. Protecció de dades en matèria de docència virtual i d’avaluacions en línia Curs 21/22

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa Read More